Informatie over de WBE

Een wildbeheereenheid (afgekort WBE) is een lokale jagersvereniging in een regio. Nederland kent in totaal ruim 300 WBE’s.
Wildbeheereenheid Eiland IJsselmonde is de jagersvereniging voor het eiland IJsselmonde. De WBE heeft actieve leden die naast de jacht en schadebestrijding oog hebben voor alles wat er in het buitengebied gebeurt. De WBE is onderdeel van de Fauna Beheer Eenheid Zuid Holland en lid van de Nederlandse Jagers Vereniging.
Daarnaast is de WBE een zelfstandige vereniging met een gekozen bestuur; de leden van de vereniging bestaan uit alle jachthouders uit het werkgebied (wat wettelijk verplicht is), en de jachtaktehouders die de bevoegdheid hebben binnen het werkgebied op te treden.
De WBE is als rechtspersoon binnen haar werkgebied onder meer verantwoordelijk voor het lokale wildbeheerplan, educatie over de jacht en het organiseren van tellingen in samenwerking met haar leden. Het aanvragen van ontheffingen, aanwijzingen en vrijstellingen gebeurt ook op initiatief en onder coördinatie van de WBE.

Ruimte

Nederland is een klein land met een grote bevolkingsdichtheid. Omdat in ons land de ene diersoort snel de overhand kan krijgen over andere soorten, is het planmatig beheren van onze fauna belangrijk. Zouden we dit niet doen, dan kan er al snel een verarming van bepaalde soorten ontstaan. In dit kader verzamelen de WBE's veel informatie uit het veld. Deze informatie wordt gebundeld in de WBE Databank, met als motto "meten is weten". Mede op basis hiervan kunnen de provinciale Fauna Beheer Eenheden (FBE's) een faunabeheerplan opstellen. Op basis van dit plan wordt bekeken of en hoeveel afschot er moet plaatsvinden. Jagers zorgen er op deze wijze mede voor dat er in ons land gezonde faunapopulaties blijven.

Samenwerken

Natuurbeschermers en de WBE streven hetzelfde doel na: het behoud van de natuur en biodiversiteit. Net als natuurorganisaties hebben WBE's veel kennis van de lokale natuur. Op veel fronten, zoals bijvoorbeeld in de FBE's, werken deze partijen dan ook nauw samen. Denk hierbij aan het geven van voorlichting, maar ook het beschermen van weidevogels, terugdringen van exoten en het voorkomen van landbouwschade voor onze boeren. Ook onderhoud de WBE contacten met de lokale politiek en de provincie, bijvoorbeeld in het kader van projecten die veel invloed hebben op de natuur. Natuurbeheer is immers iets dat je niet alleen kunt doen, maar waarvoor je de handen ineen moet slaan!

Overige informatieve sites: