Welkom op de website van de WBE Eiland IJsselmonde!

Op deze website kunt u informatie vinden over onze wildbeheereenheid.
In onze WBE wordt uitvoering gegeven aan de faunabeheerplannen welke volgens het provinciale beleid Zuid Holland en binnen de wettelijke kaders van de Natuurwet zijn vastgesteld.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel WBE Eiland IJsselmonde zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. WBE Eiland IJsselmonde garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen.WBE Eiland IJsselmonde wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.